06-19284294 info@imkegerrits.nl

Een van je ouders komt te overlijden. Een heel verdrietige situatie waarin je hoofd niet staat naar het regelen van zaken. Praten over geld wil je al helemaal niet. Toch is dat wel belangrijk. Met name als er geen testament is gemaakt.

wettelijke verdeling

De wet bepaalt dat de nalatenschap van de overleden ouder, als deze gehuwd is op het moment van overlijden, toekomt aan de andere echtgenoot. Deze langstlevende echtgenoot ontvangt alle bezittingen maar moet ook alle schulden betalen. Alles is er op gericht om deze echtgenoot ongestoord te laten voortleven.

Vordering kinderen

Dat is in veel situaties ook geen probleem.  Vaak is de langstlevende echtgenoot de andere ouder. Kinderen gunnen de andere ouder deze ongestoorde voortzetting van het leven.

Bovendien krijgen de kinderen een vordering op de langstlevende ouder ter grootte van hun erfdeel. Op papier ontvangen zij ook hun deel.

In de praktijk ontvangen zij niets; deze vordering is namelijk niet opeisbaar. Dat betekent dat de langstlevende echtgenoot nog niet hoeft te betalen. Er ontstaat een schuld aan de kinderen. Pas als de langstlevende echtgenoot komt te overlijden of als sprake is van bijvoorbeeld een faillissement, kun je de geldvordering opeisen.

Nieuwe partner

Is de langstlevende echtgenoot niet meer opnieuw in het huwelijk getreden? Dan zijn volgens de wet de kinderen samen erfgenaam van deze ouder. Tot de nalatenschap van de langstlevende echtgenoot behoort dan ook de schuld aan de kinderen. Deze schuld moet (voor zover mogelijk) worden betaald waarna de nalatenschap van deze ouder kan worden verdeeld.

Als de langstlevende ouder opnieuw in het huwelijk treedt wordt de situatie anders.  Op het moment dat de langstlevende ouder komt te overlijden zul je je zaken moeten regelen met deze nieuwe partner.

Dat kan lastig zijn, met name als de verstandhouding niet goed is of als de hoogte van de vordering nooit is vastgesteld.

hoogte bepalen

Het is dus in alle situaties belangrijk om de hoogte van de vordering vast te stellen. Dan kan er in de toekomst zo min mogelijk discussie ontstaan over het bestaan of de hoogte van de vordering.

tot slot:

De langstlevende echtgenoot mag alles opmaken zodat je moet afwachten of je uiteindelijk een bedrag ontvangt.

De hoofdregel is namelijk “op is op”. Al zou er in heel uitzonderlijke situaties mogelijk een uitzondering op deze regel kunnen worden gemaakt.

Ook bij testament kan van de hiervoor geschetste situatie worden afgeweken. Het is dus altijd van belang dat je advies inwint over jouw specifieke situatie.

Zit je in deze situatie? Heb je vragen over de vaststelling van de vordering of juist met het innen daarvan?

Bel mij voor een kennismakingsgesprek op 06-19284294. Ik kan je adviseren over je mogelijkheden. Als gespecialiseerd erfrechtadvocaat ben ik aangesloten bij  VFAS.

Heb je een ander probleem op het gebied van erfrecht, dan kun je meer lezen op de pagina erfrecht.

Stel hier je vraag: