06-19284294 info@imkegerrits.nl

Soms komt het als een verrassing en soms heeft de erflater het tijdens leven aan je gevraagd. In elk geval ben je in het testament benoemd als executeur van de nalatenschap. Omdat je de overledene goed kende en je het vertrouwen dat deze in je had niet wilt beschamen, neem je de taak op je. Vanaf dat moment ben je executeur.

Executeur zijn, wat betekent het eigenlijk?

De executeur houdt zich bezig met de afwikkeling van de nalatenschap. Daarom voelt het soms ook als een eer: de erflater spreekt in het testament het vertrouwen uit dat jij de nalatenschap goed zult afwikkelen.

De bevoegdheden van een executeur staan in het testament vermeld. Deze bevoegdheden kunnen beperkt zijn tot specifieke taken (bijvoorbeeld het regelen van de uitvaart). Ook kan sprake zijn van zeer uitgebreide bevoegdheden (waarbij je zelfs de hele nalatenschap mag afwikkelen, tot en met de verdeling). Het is dan ook belangrijk dat je je, voordat je begint, goed laat informeren over de bevoegdheden die je hebt en over het moment waarop je taken als executeur zijn afgerond.

spanningen?

Je hebt het testament gelezen en denkt te weten wat je te doen staat. Vol enthousiasme ga je aan de slag. En dan blijkt dat de erfgenamen helemaal niet zo blij zijn met jouw benoeming omdat zij, zolang jij executeur bent, hun rechten nog niet kunnen uitoefenen. Er kan dus wrijving ontstaan tussen jou en de (andere) erfgenamen.

Ook kan het zijn dat de nalatenschap onoverzichtelijk is en je simpelweg niet zo goed weet waar je moet beginnen. Voor je het weet zit je tot over je oren in stapels papieren. 

verantwoordelijkheden.

Als executeur heb je bovendien bepaalde verantwoordelijkheden die in de wet zijn vastgelegd. En, niet onbelangrijk, je moet rekening en verantwoording afleggen aan de erfgenamen op het moment dat je je werkzaamheden als executeur hebt afgerond.

Je kunt dus ter verantwoording worden geroepen als je je taken als executeur niet naar behoren uitoefent of als je acties onderneemt die je niet had mogen doen. Je kunt zelfs aansprakelijk worden gesteld door de andere erfgenamen maar ook, niet onbelangrijk, door de Belastingdienst. De executeur is namelijk ook verantwoordelijk voor de aangifte van de erfbelasting.

Nadelen?

Een eer kan grote ellende worden op het moment dat de spanningen toenemen, de erfgenamen het niet eens zijn met je acties of je zelfs aansprakelijk willen stellen voor schade. Kortom, het zijn van executeur kan vergaande (nadelige) gevolgen hebben. En in de meeste gevallen staat er geen of slechts een zeer beperkt ‘loon’ tegenover.

Laat je van tevoren goed informeren – in begrijpelijke taal – over wat je te doen staat als je de rol van executeur op je neemt. Ben je al executeur en twijfel je of het allemaal wel goed loopt? Als gespecialiseerd erfrechtadvocaat kan ik je adviseren over je mogelijkheden. Bel me op nummer 06-19284294. 

Ik ben als erfrecht-specialist aangesloten bij de VFAS.

Stel hier je vraag: