06-19284294 info@imkegerrits.nl

Je vader of  moeder heeft je onterfd in het testament. Je bent dan geen erfgenaam, maar kunt wel de legitieme portie opeisen. Wat betekent dat?

Onterving.

De legitieme portie komt uitsluitend voor in de relatie tussen ouder en kind. De ouder kan afwijken van het wettelijke uitgangspunt dat kinderen erfgenaam zijn. De ouder kan alle kinderen of één kind in het testament onterven. Uitgangspunt is in elk geval dat de ouder wil dat je niets ontvangt van de erfenis. Soms zie je dit aankomen, maar soms is dit een harde klap.

kindsdeel.

De wet maakt een uitzondering op de regel dat je geen recht hebt op de erfenis. Een onterfd kind kan altijd aanspraak maken op de legitieme portie. Vroeger werd dit ook wel ‘kindsdeel’ genoemd. De legitieme portie bedraagt de helft van het wettelijke erfdeel. Als je onterfd bent ontvang je dus altijd minder. Bovendien heb je ‘slechts’ een vordering in geld. Je wordt geen erfgenaam en mag dus ook niet meebeslissen over de verdeling van de nalatenschap.

Wat heb je wel?

De legitieme portie is een geldvordering. Deze geldvordering moet je tijdig instellen, namelijk binnen 5 jaar na het overlijden van de ouder. Te laat is hier ook echt te laat: dan komt je recht te vervallen. De geldvordering bereken je over de nalatenschap. Er wordt rekening gehouden met giften die de ouder nog voor het overlijden heeft gedaan. Dat betekent dat het verstandig is om snel actie te ondernemen omdat er dan zo veel mogelijk informatie beschikbaar is.

Opeisbaarheid.

In het testament kan bepaald worden dat de legitieme portie soms niet direct opeisbaar is. Dat betekent dat de betaling op een later moment mag plaatsvinden, bijvoorbeeld als de echtgenoot van de overleden ouder komt te overlijden. Ook in dat geval blijft het belangrijk om tijdig actie te ondernemen.

Ben je onterfd? Heb je discussie met de erfgenamen over de hoogte van de legitieme portie of krijg je geen informatie van de erfgenamen?

Bel mij voor een kennismakingsgesprek op 06-19284294. Ik kan je adviseren over je mogelijkheden. Als gespecialiseerd erfrechtadvocaat ben ik aangesloten bij  VFAS.

Heb je een ander probleem op het gebied van erfrecht, dan kun je meer lezen op de pagina erfrecht.

Stel hier je vraag: