06-19284294 info@imkegerrits.nl

Bij veel mensen ligt, in de map met ‘belangrijke papieren’, een testament te verstoffen. Dit testament is nog geldig terwijl de inhoud ervan niet meer actueel en passend is. Dat kan enorme gevolgen hebben. Ook voor je directe nabestaanden, en zelfs voor je kinderen.

Een voorbeeld:

Stel; je hebt in 2006 een testament opgemaakt. Je was toen nog getrouwd met partner A en er zijn geen kinderen geboren. In het testament heb je bepaald dat als jouw erfgenaam wordt aangewezen:

  • Partner A als het huwelijk nog bestaat op het moment dat je komt te overlijden.
  • Je broer X als het huwelijk met partner A niet meer bestaat op het moment dat je komt te overlijden.

In 2009 volgt er een echtscheiding met partner A. Enkele jaren later ontmoet je partner B. Jullie gaan trouwen en krijgen samen twee kinderen. Je bent gelukkig en alles gaat goed binnen je gezin. Het testament ligt vergeten in de la met administratie.

In 2017 kom je onverwacht te overlijden.

Wie is er nu erfgenaam? Je echtgenote, partner B, samen met je kinderen? Want je bent toch getrouwd? En kinderen zijn toch automatisch erfgenaam? Of is het toch broer X….. die wordt genoemd in het testament? 

Wat denk je?

Het Gerechtshof in Arnhem-Leeuwarden heeft kort geleden in een soortgelijke situatie een beslissing genomen. Deze beslissing viel ongunstig uit voor partner B en de kinderen. Het gerechtshof oordeelde namelijk dat de broer enig erfgenaam was. De echtgenote en de kinderen zijn daarmee dus feitelijk onterfd.

Uit de beslissing van het gerechtshof valt op te maken dat de omstandigheid dat het testament niet is gewijzigd, zwaar weegt.

Het testament is namelijk het belangrijkste uitgangspunt om de laatste wil van de overledene, de erflater, te bepalen. Uit het testament bleek niets over wat de erflater wilde als hij in de toekomst kinderen zou krijgen. 

Soms kunnen gedragingen van de erflater nog aanleiding geven voor een andere uitleg van het testament. Dat hielp de echtgenote en de kinderen in deze zaak (helaas) ook niet.

Kortom: volgens het gerechtshof is de broer enig erfgenaam. De echtgenote en de kinderen zijn dat niet.

Neem actie!

Wil jij dit soort problemen voorkomen? Of wil jij in gewone, duidelijke en vooral begrijpelijke taal eens bespreken wat jij nou eigenlijk in je testament hebt staan? Het is nu tijd om actie te ondernemen. Haal dat testament onder het stof vandaan en bel me via 06-19284294 of stuur een mail naar info@imkegerrits.nl.

Heb je nog geen testament en wil je duidelijke informatie over wat de wet regelt op dit punt en wat je allemaal in een testament kunt bepalen? Ook dan kun je natuurlijk contact met me opnemen.

 

Stel hier je vraag: