06-19284294 info@imkegerrits.nl

Een echtscheiding is zwaar. Zeker als er ook nog kleine kinderen bij betrokken zijn. Jullie willen voor de kinderen het beste. In dat geval is mediation een goede optie om tot een echtscheiding te komen. De voordelen van mediation zijn groot.

Wat is mediation?

Als je kiest voor mediation, kies je voor overleg. Jullie gaan de gevolgen van de echtscheiding in goed overleg proberen te regelen. Een onafhankelijke mediator begeleidt jullie daarbij. De mediator geeft jullie de informatie die jullie nodig hebben om goede beslissingen te kunnen nemen. Ook legt de mediator afspraken vast in een echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan.

Voordelen.

Een van de voordelen van mediation is dat je niet afhankelijk bent van de rechtbank. Jullie bepalen samen hoe jullie de gevolgen van de echtscheiding willen regelen. Uiteraard binnen de grenzen van de wet. Daardoor hebben de afspraken meer draagvlak dan een door de rechtbank opgelegde beslissing. De scheiding is sneller rond en de kosten zijn vaak ook lager dan wanneer ieder een eigen advocaat in de arm neemt. Een ander voordeel is dat de verstandhouding tussen de echtgenoten zo min mogelijk geschaad wordt. In een procedure verslechtert de verstandhouding snel.

Waarborgen.

Het is belangrijk dat de onpartijdigheid van de mediator vastgelegd wordt. Daarvoor wordt een mediationovereenkomst gesloten. In deze overeenkomst staan ook de spelregels waaraan alle deelnemers van de mediation zich willen houden. Denk daarbij aan het luisteren naar de ander, het beschikbaar stellen van informatie en de vertrouwelijkheid van de gesprekken.

Nadelen?

Een mogelijk nadeel van de mediation is de situatie dat het niet lukt om tot definitieve afspraken te komen. In die situatie eindigt de mediation en trekt de mediator zich terug.  Jullie moeten dan ieder een eigen advocaat benaderen de echtscheiding via de rechtbank te realiseren. In dat geval duurt de scheidingsprocedure dus langer en brengt dat ook extra kosten met zich mee.

Gelukkig wegen de voordelen van mediation zwaarder dan de nadelen. Bovendien zijn mediations in de meeste gevallen succesvol. Je kunt mij natuurlijk inschakelen als mediator. Bel mij voor een kennismakingsgesprek op 06-19284294.

Ik ben gekwalificeerd mediator en aangesloten bij MFN en VFAS.

Stel hier je vraag: