06-19284294 info@imkegerrits.nl

Voorlopige voorzieningen zijn maatregelen die een rechtbank oplegt op verzoek van één van de echtgenoten. De maatregelen blijven van toepassing tijdens de echtscheidingsprocedure.

Spoedeisendheid.

Een echtscheidingsprocedure kan erg lang duren. Soms is het nodig dat er voor deze periode maatregelen worden getroffen. De uitkomst van de echtscheidingsprocedure kan dan niet worden afgewacht. Om voorlopige voorzieningen te kunnen opleggen, is er dus een zekere spoedeisendheid nodig.

Beperkt aantal voorlopige voorzieningen.

De wet geeft aan welke voorlopige voorzieningen gevraagd kunnen worden door één van de echtgenoten. Het gaat dan met name om maatregelen over het voorlopige alleengebruik van de echtelijke woning, voorlopige regelingen ten behoeve van de eventuele kinderen en tijdelijke kinder- en/of partneralimentatie.

Procedure.

Er is een aparte procedure nodig om de voorlopige voorzieningen vast te laten stellen. De echtgenoot die de maatregelen wenst, dient het verzoekschrift in bij de rechtbank. De rechtbank bepaalt vervolgens op relatief korte termijn een mondelinge behandeling. Dat is een zitting bij de rechtbank waarvoor de echtgenoten en hun advocaten worden opgeroepen. De andere echtgenoot wordt in de gelegenheid gesteld verweer te voeren tegen de gevraagde voorzieningen. Vervolgens neemt de rechtbank een beslissing die vrijwel meteen in werking treedt.

Duur van de voorzieningen.

De voorlopige voorzieningen zijn van toepassing tijdens de looptijd van de echtscheidingsprocedure. Ze zijn dus tijdelijk. Zodra de rechtbank in de echtscheidingsprocedure definitieve beslissingen heeft genomen, komen de voorlopige voorzieningen te vervallen.

Dat neemt niet weg dat tijdelijk soms toch voor een lange periode kan zijn. Daarom kan een voorlopige voorziening indirect ook van invloed zijn op de beslissingen in de echtscheidingsprocedure. Om die reden is het van belang altijd advies in te winnen op het moment dat je voorlopige voorzieningen wilt verzoeken of met een dergelijk verzoek geconfronteerd wordt.

Als advocaat kan ik jouw belangen behartigen in een echtscheidingsprocedure. Lees hier meer over de mogelijkheden om mij in te schakelen als jouw advocaat of bel met 06-19284294.

Stel hier je vraag: