06-19284294 info@imkegerrits.nl

Hoe lang duurt het voordat ik gescheiden ben? Deze vraag wordt me heel vaak gesteld in het eerste gesprek met een cliënt. Het antwoord op die vraag is helaas sterk afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

Rechtbank verplicht.

In Nederland is het zo geregeld dat alleen de rechtbank de echtscheiding tussen twee echtgenoten kan uitspreken. Het maakt daarbij niet uit of je het eens bent met elkaar of niet. De rechtbank moet de echtscheiding uitspreken in een officieel document. Dat wordt een beschikking genoemd. De rechtbank spreekt de echtscheiding uit op verzoek van partijen gezamenlijk of op verzoek van één partij.

Het maakt voor de duur van de procedure een groot verschil of je de rechtbank samen verzoekt om de echtscheiding uit te spreken of dat een van partijen dat aan de rechtbank verzoekt.

De duur van de procedure: mediation (gezamenlijk).

Vaak is het mogelijk dat je, samen met je partner, een afspraak met mij maakt. Ik treed dan op als onpartijdige mediator. Na een aantal gesprekken waarin je informatie krijgt over de gevolgen van de echtscheiding, worden er afspraken gemaakt en vastgelegd in een overeenkomst (convenant). De afspraken over kinderen worden vastgelegd in een ouderschapsplan.

Nadat er afspraken zijn gemaakt, kan ik via een gezamenlijk verzoekschrift de rechtbank verzoeken om de echtscheiding uit te spreken. De zaak wordt vervolgens schriftelijk afgewikkeld. Dat betekent dat er geen zitting wordt bepaald.

Vaak ontvang ik al binnen een aantal weken een beschikking van de rechtbank waarin de echtscheiding uitgesproken wordt.

Gemiddeld neemt het hele mediationproces, vanaf de eerste afspraak, ongeveer 2 tot 3 maanden in beslag.

De duur van de procedure: eigen advocaat.

Het komt ook voor dat het niet mogelijk is om mij samen in te schakelen, bijvoorbeeld omdat er te veel onderlinge spanningen zijn. In dat geval treed ik op als advocaat voor één van de partners. De andere partner neemt dan een eigen advocaat in de arm.

De procedure start dan doordat een van de advocaten het verzoekschrift tot echtscheiding indient bij de rechtbank. De ander mag op dit verzoek reageren en eventueel ook zelf (andere) verzoeken doen. Daarop mag de eerste partij dan weer reageren. Het gaat daarbij niet alleen over de echtscheiding zelf, maar ook over verzoeken rondom kinderen, alimentatie, de woning en de afwikkeling van het vermogen.

Om dit proces met twee partijen in goede banen te leiden hanteert de rechtbank termijnen. Dat betekent wel dat je al snel een aantal maanden verder bent voordat iedere partij zijn visie aan de rechtbank heeft kunnen voorleggen.

De rechtbank bepaalt vervolgens een mondelinge behandeling. Een mondelinge behandeling betekent dat de rechtbank beide partners en hun advocaten oproept om op een bepaalde dag en tijd in de rechtbank te verschijnen.

Tijdens de behandeling kunnen de advocaten de standpunten toelichten. En ook kan de rechter vragen stellen als iets niet helemaal duidelijk is. Omdat zowel advocaten, partijen als de rechter zelf gelijktijdig aanwezig moeten zijn, duurt het vaak enkele maanden voordat zo’n behandeling is ingepland.

Na de behandeling heeft de rechtbank meestal voldoende informatie om een beslissing te nemen. Deze beslissing (in de vorm van een beschikking) volgt vaak ongeveer 6 weken na de mondelinge behandeling. Ook in deze beschikking wordt de echtscheiding uitgesproken.

In totaal kan de echtscheidingsprocedure ongeveer een jaar duren. Maar er zijn helaas ook uitschieters bij waarbij het veel langer duurt.

Officiële scheiding.

Als de rechtbank de echtscheiding heeft uitgesproken, ben je nog niet officieel gescheiden. Daarvoor moet de beschikking worden geregistreerd in de registers van de burgerlijke stand.

Dat kan pas als beide partijen een document ondertekenen waarin staat dat zij het eens zijn met de echtscheiding. Dit wordt een ‘akte van berusting’ genoemd. In mediation kan de echtscheiding vaak snel gerealiseerd worden omdat beide partijen die akte willen tekenen.

Heeft ieder een eigen advocaat en wil één partij niet tekenen? Dan moet een periode van 3 maanden worden gewacht. Dat is de tijd die partijen hebben om hoger beroep in te stellen. Vaak kan na het verstrijken van 3 maanden alsnog tot inschrijving worden overgegaan.

Meer weten?

Een echtscheidingsprocedure kan dus een langdurig proces zijn. Het is dan wel zo prettig als je wordt bijgestaan door een advocaat of mediator met wie je een goed contact hebt en die je goed adviseert. Sta jij voor zo’n procedure en wil je meer informatie? Neem contact me op via 06-19284294 of via info@imkegerrits.nl.

Stel hier je vraag: