06-19284294 info@imkegerrits.nl

De Hoge Raad heeft op 27 januari 2023 een uitspraak gedaan over vergoedingsrechten bij scheiding. Een lastig leerstuk bij de afwikkeling van een echtscheiding.

Deze zaak was extra interessant omdat het een zaak van mijzelf betrof. Waarbij ik gelukkig kan aangeven dat de Hoge Raad de voor mijn cliënt gunstige beslissing in stand gelaten heeft.

Een succes dus voor mijn cliënt en mij!

Hoge Raad

Wie of wat is de Hoge Raad eigenlijk? De Hoge Raad is de hoogste rechter van ons land.

De Hoge Raad heeft tot taak om te beoordelen of een lagere rechter het recht goed heeft toegepast en alle procedures goed heeft gevolgd. De Hoge Raad oordeelt dus niet over feiten. Dat gebeurt bij de lagere rechters: de rechtbank en het gerechtshof.

Voor wat betreft vergoedingsrechten oordeelt de Hoge Raad dus of het gerechtshof het leerstuk van de vergoedingsrechten goed heeft toegepast.

Vergoedingsrechten bij scheiding

Vergoedingsrechten bij scheiding zijn een lastig vraagstuk. Waar gaat het om?

In een gemeenschap van goederen is het uitgangspunt dat het (tijdens het huwelijk) verkregen vermogen gezamenlijk is. Eenvoudig delen door twee bij scheiding, zou je dus zeggen. Dat is niet altijd het geval.

Het komt regelmatig voor dat een van de echtgenoten een schenking of erfenis ontvangt. Vaak is daaraan de voorwaarde gekoppeld dat deze niet in de gemeenschap van goederen valt. Sterker nog, voor huwelijken aangegaan na 1 januari 2018 bepaalt de wet dat deze schenkingen en erfenissen niet in de gemeenschap vallen.

Deze erfenissen en schenkingen blijven dus privé-eigendom van die echtgenoot. Ook bij scheiding. Dit vermogen wordt dus niet gedeeld.

Helaas is het zo dat deze erfenissen en schenkingen niet keurig op een afgezonderde bankrekening blijven staan. Vaak wordt een erfenis of schenking gebruikt om te investeren in een gemeenschappelijke woning of juist gebruikt om bijzondere activiteiten te ondernemen, zoals een lange reis.

Het privévermogen wordt dan gebruikt om ‘gezamenlijke’ uitgaven van te bekostigen. In die gevallen kan er bij scheiding discussie ontstaan over de vraag hoe met deze schenkingen en/of erfenissen en de investering moet worden omgegaan. Krijgt de echtgenoot zijn investering terug of geldt het uitgangspunt ‘op is op’?

De Hoge Raad heeft als hoofdregel gegeven dat degene die de erfenis heeft ontvangen en heeft besteed aan gemeenschappelijke uitgaven een vergoedingsrecht heeft op de gemeenschap. Met andere woorden: deze echtgenoot krijgt eerst de erfenis/schenking terug. Ook als het geld gebruikt is voor een lange reis.

Wat vervolgens over is uit de gemeenschap wordt bij helfte gedeeld. Is het gemeenschappelijke vermogen niet voldoende om de erfenis terug te betalen? Dan kan er zelfs een vorderingsrecht ontstaan op de andere echtgenoot ter grootte van de helft van de investering. 

Hoge Raad 27 januari 2023

Er ontstaan dan ook regelmatig discussies over het vergoedingsrecht bij echtscheiding. Zo ook in mijn zaak.

Mevrouw had een erfenis ontvangen van ruim € 172.000,00 en stelde zich op het standpunt dat zij dit bedrag wilde ontvangen bij echtscheiding. De gemeenschap was leeg en de vrouw eiste dus de helft van het bedrag van de man.

Namens de man (mijn cliënt) heb ik mij op het standpunt gesteld dat daarvan geen sprake kon zijn.

Wat was het geval? Partijen hadden een bedrijf waarin gedurende een aantal jaren forse verliezen werden geleden. Er was geen inkomen om de kosten van de huishouding te betalen.

De wet bepaalt dat als er geen inkomen is voor het betalen van de kosten van de huishouding, de echtgenoten hun vermogen moeten aanspreken voor het betalen van deze kosten.

Ik heb gesteld dat mevrouw aan haar wettelijke verplichting heeft voldaan zodat van terugbetaling geen sprake kon zijn. Daarin hebben zowel de rechtbank als het gerechtshof mij gelijk gegeven. En dit uitgangspunt is nu ook bevestigd door de Hoge Raad.

Een mooi resultaat voor mijn cliënt en voor mij!

Meer weten?

Wil je meer weten over dit onderwerp of heb je andere vragen? Neem contact met me op via 06-19284294 of via info@imkegerrits.nl.

Stel hier je vraag: