06-19284294 info@imkegerrits.nl

De term stiefouder kennen we vooral uit de sprookjes van vroeger. Meestal betekende het niet veel goeds; de stiefmoeder die met een vergiftigde appel Sneeuwwitje van het toneel wilde laten verdwijnen, is bij iedereen wel bekend.

Tegenwoordig kijken we er gelukkig wat anders tegen aan. Het komt regelmatig voor dat gescheiden ouders het geluk weer vinden bij een nieuwe partner die het ook prima kan vinden met de kinderen.

Het kan er toe leiden dat deze nieuwe partner deel uit gaat maken van het gezin en zelfs dat er een nieuw huwelijk of geregistreerd partnerschap gesloten wordt. Vanaf dat moment gaat – vanuit juridisch oogpunt – het stiefouder zijn een rol spelen.

Wat is een stiefouder?

Een stiefouder is volgens de wet iemand:

  • van wie de echtgenoot of geregistreerd partner een minderjarig kind heeft samen met een andere partner (bijvoorbeeld ex-partner of overleden partner).
  • het kind van de partner behoort tot het gezin van de stiefouder (en daar dus het hoofdverblijf heeft).

Hebben de kinderen het hoofdverblijf bij de andere ouder? Dan ben je volgens de wet geen stiefouder.

Woon je samen met je nieuwe partner? Ook dan is er volgens de wet géén sprake van een stiefouder.

Bijdrage in het levensonderhoud.

Het zijn van stiefouder heeft financiële consequenties. De wet bepaalt namelijk dat je als stiefouder – zolang als het huwelijk of het geregistreerd partnerschap voortduurt – onderhoudsplichtig bent ten opzichte van de stiefkinderen. Je betaalt dus geen kinderalimentatie, maar moet wel bijdrage in de kosten van levensonderhoud van je stiefkind.

Er zijn dan drie onderhoudsplichtigen voor het kind: de verzorgende ouder, de niet verzorgende ouder en de stiefouder. 

Dat betekent ook dat de ouder bij wie het kind niet woont (de niet verzorgende ouder) zich op het standpunt kan stellen dat hij (of zij) minder kinderalimentatie hoeft te betalen. Met als argument dat er een nieuwe, onderhoudsplichtige, stiefouder in beeld gekomen is die ook een bijdrage moet leveren aan de kosten van het levensonderhoud van de kinderen.

Bij het berekenen van de hoogte van de bijdrage van de stiefouder, de bijdrage van de verzorgende ouder en de ‘nieuwe’ kinderalimentatie is het uitgangspunt dat alle onderhoudsplichtigen (vader, moeder en stiefouder) van gelijke rang zijn. Een rechter kan, gelet op ieders verhouding tot het kind waar het om gaat – wel een correctie toepassen. Alle omstandigheden van het geval kunnen daarbij een rol spelen.

Het gevolg is dat de niet verzorgende ouder minder kinderalimentatie hoeft te betalen omdat er een stiefouder in beeld komt. 

Laat je informeren!

Kortom: overweeg je te trouwen waarbij één van de partners al kinderen heeft uit een eerdere relatie? Laat je dan informeren over de onderhoudsverplichting die uit dit huwelijk kan voortvloeien en de gevolgen daarvan voor bestaande kinderalimentatie. 

Meer weten? Neem contact op met mij via 06-19284294 of stuur een mail naar info@imkegerrits.nl.

Stel hier je vraag: